Rutin för hantering av klagomål

 

Klagomål och synpunkter på verksamheten inom Hellmans familjedaghem ska i första hand lämnas till huvudmannen dvs Maritza Hellmans för att snabbt kunna hanteras. Första steget i hanteringen av klagomål är att tillsammans med den (eller de) som framför klagomålet att reda ut vad de är missnöjda med och finna en bra lösning på detta.

Kan vi inte nå en lösning på problemet inom verksamheten kan föräldrarna vända sig till Utbildningsförvaltningen - anmalan@stockholm.se - som har dedikerad personal för hantering av klagomål.