Öppet-, lämnings- och hämtningstider

 

Hellmans familjedaghem har öppet i den omfattning som erfordras med hänsyn till lämnings- och hämtningstider inom stadens ramtid för barnomsorg 6.30 - 18.30.

Lämnings- och hämtningstiderna anpassas efter föräldrarnas arbetstider eller studietider. För aktiviteter utöver arbete eller studier skall familjedaghemmet EJ utnyttjas för barnpassning.
Som lämningstid räknas då förälder och barn ankommer till familjedaghemmet.
Som hämtningstid räknas då förälder och barn lämnar familjedaghemmet.

 

Ur planeringssynpunkt är det önskvärt att föräldrarna lämnar ett lämnings- och hämtningsschema med minst två veckors framförhållning. Avvikelser från de i schemat angivna lämnings- och hämtningstiderna skall meddelas minst 1 dag i förväg.
Vid förseningar på väg från arbete eller skola utanför förälders kontroll (= trafikstörningar) så meddela detta omgående per telefon.

 

Det är viktigt att Hellmans familjedaghem vid behov alltid kan få tag på föräldrarna under dagen, lämna därför minst 1 alternativt telefonnummer utöver det egna mobiltelefonnumret.

Kan vi inte nå en lösning på problemet inom verksamheten kan föräldrarna vända sig till Utbildningsförvaltningen - anmalan@stockholm.se - som har dedikerad personal för hantering av klagomål.