Föräldraavgifter i Stockholm Stad

Föräldraavgifterna hos Hellmans familjedaghem följer riktlinjerna från Stockholm Stad vilka anges nedan

 

Heltidstaxa

Heltidstaxa tillämpas för barn 1 - 3 år med mer än 30 timmar per vecka

  Avgift Maxbelopp / månad
Barn 1 3% av hushållets inkomster 1260 kr
Barn 2 2% av hushållets inkomster 840 kr
Barn 3 1% av hushållets inkomster 420 kr
Barn 4 -> Ingen avgift  
 

Deltidstaxa

Heltidstaxa tillämpas för barn 1 - 3 år med mindre än 30 timmar per vecka, samt barn 4 - 5 år

  Avgift Maxbelopp / månad
Barn 1 2% av hushållets inkomster 840 kr
Barn 2 1% av hushållets inkomster 420 kr
Barn 3 1% av hushållets inkomster 420 kr
Barn 4 -> Ingen avgift  

Barnen ordnas i stigande ålder, dvs yngsta barnet är barn 1.

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda inkomst (både av tjänst och näringsverksamhet) före skatt och skattepliktiga bidrag så som a-kassa.