Hej!

Vad roligt att du är intresserad av familjedaghem eller dagmamma som det också populärt kallas. Jag anser att jag som dagmamma erbjuder ett bra alternativ till dagis där barngruppen är mindre och barnen får vara i en hemmiljö.

Jag som driver Hellmans Familjedaghem heter Maritza Hellmans och jag och min familj bor på Lapphundsgränd 39 i Norra Sköndal. Hellmans Familjedaghem öppnade i januari 2006.

Med Hellmans familjedaghem vill jag ge barnen en trygg, stabil och stimulerande miljö som underlättar barnens kommunikativa, sociala och kulturella utveckling. Det övergripande målet för mig är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Mitt mål med verksamheten är att barnen skall utvecklas till självständiga individer med ett gott självförtroende och som kan ta ansvar för sig själv. Det är också viktigt att de förstår att alla är lika mycket värde och att man skall dela med sig av olika saker och upplevelser. Ett annat av mina mål är att lära barnen att äta hälsosam mat med mycket frukt och grönsaker.

Med min bakgrund från Latinamerika och då spanska är mitt modersmål ger jag även barnen en naturlig introduktion i en mångkulturell värd och grunderna i spanska. Forskning har visat att tvåspråkighet ger barnen stora fördelar senare i livet, inte bara vad gäller språkkunskaper utan också generellt för kunskapsinhämtning.

Vårt hem är rökfritt då vi själva är allergiker och har astma, vilket gör att jag är van att hantera allergier. 

Familjedaghemmet ligger på Lapphundsgränd 39 i Norra Sköndal i nära anslutning till busshållplatsen "Norra Sköndal" vilket gör att vi har direktförbindelse med Gullmarsplan hela dagarna och med Stockholms Central morgon och kväll. 

Jag har plats för 7 barn i åldern 1 - 6 år gruppen. Jag samarbetar även med andra familjedaghem i närområdet då vi ofta har gemensamma aktiviteter. 

Hellmans familjedaghem följer stadens riktlinjer för föräldraavgifter och tillämpar givetvis även maxtaxa principen. 

Familjdaghemmet är godkänt av Utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad som även utövar tillsyn över verksamheten.

Om detta känns intressant för er så hör gärna av er till mig så kan vi prata vidare.